Kursschema

Tisdag 2 maj

Tema: Bildkontrast

10:00

12:00

Lunch, incheckning & kursregistrering

13:00

Välkommen & Kursöversikt (SS)

13:45

De tre fälten och vad vi egentligen mäter (SS)

14:10

-- 10 min Paus --

14:20

Lär dig manipulera med radiovågor (JB)

15:00

-- 20 min Paus & Kaffe --

15:20

Kontraster
- Fysikerns vinkel (HR)

16:00

-- 10 min Paus --

16:10

Kontraster

- Radiologens vinkel (MS)

17:00

Kontrast Quiz

17:30

19:15

Middag

Onsdag 3 maj

Tema: k-space

08:30

Gradienter och snitt (ON)

09:10

-- 10 min Paus --

09:20

K-space – MR:s rådata (JB)

10:00

-- 20 min Paus & Kaffe --

10:20

K-space – och de 3 reglerna (EA)

11:00

-- 10 min Paus --

11:10

2D vs 3D k-space (HR)

12:00

Lunch

13:00

Aktivitet

15:00

Kaffe-rep. & k-space-Quiz

15:30

Grupp 1: Kontraster & relaxation – Fysikerns vinkel (EA, JB)

Grupp 2: Kontraster, B0 & kontrastmedel – Radiologens vinkel (MS)

Grupp 3: Kvantifiera eller vikta? (HR, ON)

16:30

Grupp 2: Kontraster & relaxation – Fysikerns vinkel (EA, JB)

Grupp 3: Kontraster, B0 & kontrastmedel – Radiologens vinkel (MS)

Grupp 1: Kvantifiera eller vikta? (HR, ON)

17:30

Grupp 3: Kontraster & relaxation – Fysikerns vinkel (EA, JB)

Grupp 1: Kontraster, B0 & kontrastmedel – Radiologens vinkel (MS)

Grupp 2: Kvantifiera eller vikta? (HR, ON)

18:30

19:15

Middag

Torsdag 4 maj

Tema: Spinneko-familjen

08:30

Spin Echo (SS)

09:10

-- 10 min Paus --

09:20

Fast (Turbo) Spin Echo (EA)

10:00

-- 20 min Paus & Kaffe --

10:20

Inversion - STIR & FLAIR (ON)

11:00

-- 10 min Paus --

11:10

Kliniska Spin Echo & Fast Spin Echo-bilder
- Radiologens vinkel (MS)

12:00

Lunch

13:00

Aktivitet

15:00

Kaffe-rep. & Spin Echo-Quiz

15:30

Grupp 1: K-space simulering (kSpace Explorer) (SS)
Grupp 2: K-space travel – rita! (ON)
Grupp 3: Artefakter (upplösning, invikningar och Gibbs) (HM)

16:30

Grupp 2: K-space simulering (kSpace Explorer) (SS)
Grupp 3: K-space travel – rita! (ON)

Grupp 1: Artefakter (upplösning, invikningar och Gibbs) (HM)

17:30

Grupp 3: K-space simulering (kSpace Explorer) (SS)

Grupp 1: K-space travel – rita! (ON)

Grupp 2: Artefakter (upplösning, invikningar och Gibbs) (HM)

18:30

19:45

Middag

Fredag 5 maj

Tema: Gradienteko-familjen

08:30

Gradient Echo - En överblick (SS)

09:10

-- 10 min Paus --

09:20

Gradient Echo - Applikationer & akronymer (EA)

10:00

-- 20 min Paus & Kaffe --

10:20

Klinska GRE-bilder - T2*w, SWI, TOF

- Radiologens vinkel (HM)

11:00

-- 10 min Paus --

11:10

Signal, brus & och brusreducering (SS)

12:00

Lunch

14:30

Fat-sat & Spatial-sat i sekvenser (HR,ON)

15:00

Kaffe-rep. & Gradient Echo-Quiz

15:30

Grupp 1 Olika sorters gradientekon (SS,EA)

Grupp 2: Inversion – Radiologens vinkel (STIR, T2-FLAIR, T1-FLAIR) (HM)

Grupp 3: Flödeseffekter (HR,ON)

16:30

Grupp 2 Olika sorters gradientekon (SS,EA)

Grupp 3: Inversion – Radiologens vinkel (STIR, T2-FLAIR, T1-FLAIR) (HM)

Grupp 1: Flödeseffekter (HR,ON)

17:30

Grupp 3 Olika sorters gradientekon (SS,EA)

Grupp 1: Inversion – Radiologens vinkel (STIR, T2-FLAIR, T1-FLAIR) (HM)

Grupp 2: Flödeseffekter (HR,ON)

18:30

19:15

Middag

Lördag 6 maj

Tema: Snabbt

08:30

Snabba sekvenser (SS)

- 2D EPI, SSFSE, 3D EPI, NeuroMix

09:10

-- 10 min Paus --

09:20

EPI: Diffusion, Perfusion & fMRI (HM)
– Radiologens vinkel

10:00

-- 20 min Paus & Kaffe --

10:20

Acceleration (HR)
- Parallel imaging med demo

11:00

-- 10 min Paus --

11:10

Mer acceleration (ON)
- Multi-band

- Compressed sensing

12:00

Lunch

13:00

13:30

14:00

Kursintyg

15:00

Buss till Arlanda & Stockholm C

17:30

Buss ankommer Stockholm C